Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§ 4

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací

  1. Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud
  1. změní obsah informace,
  2. nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,
  3. nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,
  4. překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo
  5. ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

Sponzor projektu