Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§10

Dozor nad dodržováním zákona

 1. Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru") je
  1. pro šíření obchodních sdělení podle § 7 Úřad pro ochranu osobních údajů,
  2. pro povinnosti vyplývající z § 8 odst. 3 příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem.
 2. Orgán dozoru působí jako kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi.
 3. Kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi
  1. podává obecné informace o smluvních právech a povinnostech, jakož i o postupech pro podávání stížností a pro opravné prostředky v případě sporů včetně praktických aspektů využívání těchto postupů,
  2. poskytuje údaje o orgánech, sdruženích nebo subjektech, od nichž lze získat další informace či praktickou pomoc.
 4. Při výkonu dozoru postupuje orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) podle zvláštního právního předpisu a v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství v rozsahu věcné působnosti právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 12 přílohy tohoto nařízení.
 5. Při výkonu dozoru postupují orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) podle zvláštních právních předpisů.

Sponzor projektu