Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§11

Správní delikty

 1. Právnické osobě, která
  1. používá elektronické prostředky k šíření nevyžádaných obchodních sdělení,
  2. využila podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zvláštního právního předpisu a neposkytla svému zákazníkovi možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na její účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení při zaslání každé jednotlivé zprávy,
  3. šířila obchodní sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta,
  4. pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která nebyla jasně a zřetelně označena jako obchodní sdělení,
  5. pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která skrývá identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
  6. pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která utajuje identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila, nebo
  7. pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která uvádí neplatnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace,
  1. se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
 2. Právnické osobě, která
  1. vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,
  2. vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo
  3. vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je členem,
  1. se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.

Sponzor projektu