Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§13

Společná ustanovení

  1. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
  2. Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto zákonem správní řád.

Sponzor projektu