Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§181

Poškození cizích práv

 1. Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
  1. uvede někoho v omyl, nebo
  2. využije něčího omylu,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. vydává-li se při takovém činu za úřední osobu.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Sponzor projektu