Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§ 1

Předmět úpravy

  1. Tento zákon v souladu s právem Evropské unie,
    1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
    1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.

Sponzor projektu