Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

§10

------

  1. Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Sponzor projektu