Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Znění vybraných zákonů


Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§181 Poškození cizích práv
§182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
§183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
§209 Podvod
§230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
§231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
§232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
§ 1 Předmět úpravy
§ 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
§ 3 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
§ 4 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
§ 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
§ 6 Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni
§ 7 Šíření obchodních sdělení
§ 8 Regulované činnosti
§ 9 Vnitřní trh
§10 Dozor nad dodržováním zákona
§11 Správní delikty
§12 Správní delikty
§13 Společná ustanovení
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
§ 1 Předmět úpravy
§ 3 Působnost zákona
§ 4 Vymezení pojmů
§ 5-8 Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů
§ 9 Citlivé údaje
§10 ------
§11 ------
§12 Přístup subjektu údajů k informacím
§13-15 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů
§16-19 Oznamovací povinnost
§20 Likvidace osobních údajů
§21 Ochrana práv subjektů údajů

Sponzor projektu