Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Vytváření webových stránek za peníze

Minarth | E-mail | 83.208.244.*8.8.2007 15:13
Dobrý den,
můj dotaz je velice jednoduchý. Co potřebuji, abych mohl někomu (ať už firmě nebo soukromé osobě) vytvořit webovou prezentaci a chtít za ni nějaký obnos?
Předem děkuji za váš čas a za odpověď.
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website9.8.2007 9:57
Dobrý den,
pokud chcete wytvářet www stránky ve firmě, patrně tím myslíte v rámci pracovněprávního (zaměstnaneckého) vztahu, tak k tomu kromě zaměstnavatele ochotného Vám za takou práci platit, nic jiného nepotřebujete.

Pokud to chcete dělát sám na sebe, tak potřebujete živnostenské oprávnění. Vydávání živností je upraveno živnostenskýcm zákonem. Zde půjde o takzvanou živnost volnou, kde platí ohlašovací povinnost a stačí splnit pouze všeobecné podmínky dle § 6 odst. 1 cit. zák.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

živnostenský list vám bude vydán patrně na činnost dle bodu 94 přílohy 1 nařízení vlády 140/2000 Sb. , tj. poskytování software.
Živnostenský zákon patří k jedněm z nejčastěji novalizovaných, takže to, že je to bod 94 a "poskytování software" už nemusí za měsíc platit. Zajděte proto na živnostenský odbor obce, pod kterou spadáte, tam vyjevte své přání, a pokud budete mít všechny doklady, které prokáží shora popsané náležitosti (platnou občanku, výpis z rejstříku trestů,....), tak Vám ŽL vydají (za správní poplatek, který je v tomto případě 1000,- Kč a nikoliv na počkání a ještě budete muset vyplnit formulář).

A pozor na jednu záležitost. Pokud byste byl v pracovním poměru, kde byste vytvářel webové prezentace a ještě chtěl v tomto oboru podnikat na ŽL, tak jste v kolizi, k tomu musíte mít výslovný písemný souhlas zaměstnavatele.

Sponzor projektu