Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Dukazni rizeni v pripadu pocitacove kriminality c

Martin B. | E-mail | 83.240.4.*21.8.2007 13:55
Dobrý den,

chtěl jsem Vás poprosit o informaci nebo odkaz na zdroj informací týkajících se relevantnosti důkazů shroážděných v průběhu důkazního řízení. Pokusím se formulovat několik srozumitelnějších otázek:

1. Jaký typ elektronického důkazu vůbec český soud přijme? Vím, že v americkém právu jsou pro toto jasně daná pravidla, ale jak je tomu u nás to netuším.

2. Existuje nějaká směrnice, podle které musí být s důkazním materiálem nakládáno, aby jej soud vzal v potaz? Je napriklad zapotrebi vest prukaznou "Chain of Custody", neboli evidovat kdo, kdy, jak a kde přišel s důkazním předmětem do styku?

3. Mohl byste mne prosím odkázat na literaturu nebo web zabývající se počítačovým právem?

Předem děkuji za Vaše odpovědi.
Martin B.
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website30.8.2007 15:49
Dobrý den,
máte hodně specifický dotaz, hodně do hloubky trestního hmotného a trestního procesního práva.

nevím o tom, že by existovala nějaké směrnice či něco podobného, co by se týkalo hodnocení důkazů. postoj k důkazům vychází ze zákon č. 141/1961 Sb, trestního řádu. Hned v jeho úvodu, v § 2 odst. 6) 11) a 12) je zásada, která se týká důkazů:

6 )Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají.

12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny

O tom jak nakládat s důkazy, jak je hodnotit, které jsou přípustné a které ne, se týká několik desítek ustanovení trestního řádu. snad ještě vypíchnu § 112
§ 112

1) Věcnými důkazy jsou předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost a mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu a jeho pachatele, jakož i stopy trestného činu.

2) Listinnými důkazy jsou listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost vztahující se k trestnému činu nebo k obviněnému.

K první konkrétní otázce:
soud v zásadě přijme ten důkaz, o kterém si myslí, že důkazem je a že jej lze jako důkaz přijmout. Vím, že je to něco na způsob Hlavy XXII, ale je to tak. je to v zásadě na úvaze soudu. Nutno ještě poznamenat, že české soudy, alespoň z praxe (poměrně bohaté) kterou mám, jsou k moderním prvkům poměrně rigidní....

2. o tom, jak je třeba nakládat s důkazem je opět dáno zejména trestním řádem. poněkud to pro obsáhlost hodně zjednoduším, tak OČTŘ si musí dát pozor, aby důkaz neznehodnotily. U hlavního líčení musí státní zástupce obžalovanému prokázat, že viněný skutek spáchal. Důkazy. jestliže důkaz nelze provést, měl by to konstatovat soud a je též povinností obhájce toto hlídat. K důkazu pak nelze přihlížet. Příkladem je třeba důkaz získaný v rozporu se zákonem (tajné nahrávání v soukromí) I když tady už lze pozorovat jistý průlom, ale spíš v civilních kauzách. Nebo například rekognice, tj. úkon kdy má svědek poznat v řadě mu ukázaných osob pachatele. Pokud je podezřelý ve vazbě (kde mu vezmou tkaničky, aby se nemohl oběsit) a v řadě před svědkem stojí pět mužů, z nichž jeden nemá v botách tkaničky, tak je to samozřejmě důkaz, který nelze použít. Atp.

Jinak ohledně podrobností Vás odkážu na četnou trestněprávní literaturu, dokazování je neskutečně široké téma o němž byly popsány desetitisíce stran.

3. co je to počítačové právo? to je spíš řečnická otázka, v právu je tento obor dosud takovým nemluvnětem, věnujeme se mu několik zákonů v postatě napříč různými odvětvými. zkuste www.itpravo.cz

Sponzor projektu