Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Nahrávání hovoru

Fisi | E-mail | 89.102.7.*31.8.2007 19:37
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat: pokud nahraji bez vědomí člověka telefonický hovor, mohu tuto nahrávku pouzit pri soudnim rizeni jako dukaz?

Dekuji
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website4.9.2007 21:01
Dobrý den,
V podstatě nelze, ale... bohužel nezmiňujete, zda se jedná o soudní řízení civilní či trestní. V trestním řízení v žádném případě, ale dovozuji, že máte na mysli řízeni civilní. tuto oblast upravuje zejména § 12 občanského zákoníku.

§ 12

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Tedy v podstatě takový důkaz u soudu nelze užít. Ale v ojedinělých případech, zvláštního zřetele hodného, by mohlo dojít k průlomu. Ale opravu by se jednalo o ojedinělé případy. blíže viz obsáhlý nález ústavního soudu I. ÚS 191/05
"Ústavní soud již opakovaně judikoval, že k omezení základních práv či svobod, i když jejich ústavní úprava omezení mnohdy nepředpokládá, může dojít i v případě jejich kolize. Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody. Při úvaze o prioritě jednoho ze dvou v kolizi se ocitajících základních práv je nutno zkoumat, zda byly využity všechny možnosti minimalizace zásahu do základního práva druhého. Při střetu základních práv, které stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před právem druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4 odst. 4 Listiny , který ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikaci šetřily podstatu a smysl základních práv."

V případě zájmu můžu zaslat celý nález e-mailem.

Sponzor projektu