Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Fakemail

Malkol | E-mail | 88.100.177.*28.1.2008 21:35
Dobrý den, zajímalo by mne jak velký trest může být za odesílání mailů z falešnou hlavičkou?
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website14.2.2008 12:55
Sám o sobě patrně žádný. Nicméně pokud by Vaše jednání mělo důsledky, zcela jistě by se jednalo min. o trestný čin podvodu podle ust. §

§ 250

Podvod

(1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Sponzor projektu