Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Zveřejňování fotografií

vrfy | E-mail | 62.177.71.*22.5.2008 14:46
Dobrý den,
pokud si založím webovou stránku, kde hodlám zobrazovat fotografie lidí a lidé, kteří budou na fotkách, vždy u jednotlivé fotky odškrtnou, že souhlasí s jejím zveřejněním. Tito lidé budou registrováni mnou osobně, tedy budu vědět, kdo patří k jakému uživatelskému jménu. Lze tedy brát toto schválení jako povolení k zveřejnění? A když na fotce bude více lidí, a někteří uvidí fotku, na které budou i ostatní a tuto fotku zveřejní, třebaže s tím ti ostatní nebudou souhlasit, jsem já za toto jednání postižitelný?

Předem děkuji za odpověď
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website14.6.2008 21:59
Dobrý den,
v podstatě jste. Fotografie, její pořízení, zpracování a zobrazení spadá pod pojem ochrana osobnosti (§11 a násl. ObčZ). Nakládání s projevy osobnosti (tj. i fotografie) podléhá, až na výjimky, souhlasu toho, kdo je zobrazován. Pokud bude souhlasit s konkrétně vymezeným způsobem zpracování (zobrazení), pak to pro Vás nepředstavuje žádný problém. Pokud ne, případně pokud někteří na fotografii souhlasí a jiní ne, tak to problémem je, ti, kteří nesouhlasí se mohou domáhat upuštění od jednání v rozporu se zákonem a též přiměřeného zadostiučinění (včetně plnění v penězích)

Sponzor projektu