Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Jak poslat Email, aby se nejednalo o spam?

Mrazy | E-mail | 217.117.216.*25.12.2009 23:51
Dobrý den, měl bych prosbu, od března spouštím nový internetový projekt a masivně bych chtěl oslovit širokou škálu uživatelů přes e-mail - jednalo by se o cca 1mil. firemních emailových adres. Potřeboval bych vědět, jakým způsobem mám položit emailovou zprávu tak, abych se
1) vyvaroval obálek s modrým proužkem
2) nejednal protiprávně a nebyl tak jakkoliv trestně či jinak postižitelný

všechno bych chtěl "zfouknout" jednou emailovou zprávou.

- napadla mě zatím asi jedinná nepostižitelná varianta zaslat email ve tvaru informuji o novém internetovém projektu www.domena.cz - pravděpodobnost, že na to spousta uživatelů klikne je ale velice mizivá.

Potřeboval maximální efektivitu s nulovým rizikem.

Moc děkuji az odpověď
UPOL25.1.2012 14:23
V tomto případě je třeba se řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V § 2 písm. f) zákon normuje: „Pro účely tohoto zákona se rozumí obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle“. V § 7 poté zákon omezuje šíření obchodních sdělení a určuje pravidla, za kterých je takové šíření možné. Odst. 2 zmíněného paragrafu (bohužel pro Vás) říká: „podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas“. Jedinou výjimkou z uvedeného je dle následujícího odstavce možnost, kdy jsou elektronické kontakty získány od zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby.

Předpokládám, že kontakty nemáte přímo od svých zákazníků získané uvedeným způsobem a nemáte ani předchozí souhlas. Jedinou možností je tedy poslat email, který by nenaplnil znaky obchodního sdělení. Zde je však třeba konstatovat, že takový email rozhodně nemůže mít propagační charakter a dělat „reklamu“ zboží či službě – právě nevyžádanému rozesílání takovýchto sdělení zákon brání. Jedinou možností je tedy poslat email nepropagačního charakteru (jak uvádí zákon, možné je poslat zejména doménové jméno nebo adresu elektronické pošty – ostatní části emailu však taktéž nesmí být propagační). Lze tedy uzavřít, že takto propagovat Váš projekt je neúčinné, neboť jakmile elektronická zpráva získá reklamní či propagační charakter, stává se za daných okolností její rozesílání protizákonné. A naopak propagovat zprávou souladnou se zákonem, postrádá zamýšlený marketingový efekt.

Sponzor projektu