Dotazy | Hledat | Položit dotaz | Pravidla | O projektu | IT zákony

Proxy - opravdu anonymní?

Sunucu | E-mail | 85.195.123.*16.5.2007 15:22
Dobrý den, proxy jsou stále zmiňované téma, slibují anonymitu, zajímalo by mně jestli může nastat situace, aby poskytovatel proxy dostal příkaz, aby zpřístupnil logy Policii ČR. Jestli ano, tak by to popíralo význam anonymity. Děkuji.
JUDr. Aleš Janoch | E-mail | Website9.8.2007 10:12
V případě, že dojde k porušení zákona, je provozovatel proxy serveru, na vyžádání povinnen data předat orgánům činným v trestním řízení (OČTŘ), jinak by se sám dopouštěl trestné činnnosti a vystavoval se riziku trestního stíhání.
Tento případ platí samozřejmě za situace, že provozovatel data k dispozici má, archivuje je. Anonymita poskytovaná proxy servery Vás má chránit před ztrátou soukromí vůči navštíveným
webovým serverům a není v žádném případě určena k zahlazování stop při páchání trestné činnosti.
Anonymita v tomto případě (a v případě jakékoliv jiné činnosti, kde je podezření, že se může jednat o činnost trestnou) nemůže být dána vůči státem chráněnému zájmu.
Pokud OČTŘ dospějí k závěru, že na základě získaných informací nelze dospět k závěru, že byl spáchán trestný čin, mají ohledně získaných informací povinnost zachovávat mlčenlivost.

Sponzor projektu